Fundacja na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów - NAJI GOCHE

Zarząd Fundacji NAJI GOCHE

W skład Zarzadu Fundacji NAJI GOCHE wchodzą:

  • Prezydent Fundacji - Alicja Talewska
  • Prezes Zarządu - Zbigniew Talewski
FUNDACJA NAJI GOCHE | e-mail: