Fundacja na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów - NAJI GOCHE


25 maja 2009

Naji Goche nr 10 w archiwum

Nasze archiwum internetowe Magazynu NAJI GOCHË zostało uzupełnione o archiwalny numer 10 z września/października 2002 roku. Wkrótce zostanie także wprowadzony ostatni numer 40 (wiosna 2009).

Kończą sie prace redakcyjne nad kolejnym 41 numerem Magazynu Naji Gochë. Jego wydanie planujemy na czerwiec lub lipiec 2009, co zależy od zgromadzenia odpowiednich funduszy na ten cel.




FUNDACJA NAJI GOCHE | e-mail: