Fundacja na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów - NAJI GOCHE

Witamy na stronie Fundacji NAJI GOCHË

Fundacja na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów i Gochów NAJI GOCHË z dniem 14 grudnia 2004 uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co zostało potwierdzone w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. KRS 0000172387.

Sądzimy, że jak dotąd jest to jedyna kaszubska organizacja pozarządowa w dziedzinie kultury (a być może wogóle) posiadająca taki status.

Fundacja nasza wspiera m.in. działalność wydawniczą promującą region, w tym daje szanse m.in. utalentowanej młodzieży w jej twórczym rozwoju i artystycznych debiutach, a stypendiami chcemy wspomagać zdolnych uczniów i studentów.
Szczególną pomocą chcemy objąć wychodzący od 2001 roku społeczno-kulturalny magazyn regionalny "Naji Gochë", który mimo kłopotów finansowych wydajemy do tej pory. Chcemy wspomagać ten kaszubsko-pomorski magazyn promujący tak skutecznie i szeroko (nie tylko wśród miejscowych i nie tylko w Polsce) historię i wydarzenia dnia dzisiejszego tej nam tak bliskiej sercu cześci naszej Polskiej Ojczyzny, jakimi są nasze Kaszuby i Pomorze. Magazyn ten jest także nieoceniony w procesie edukacji i patriotycznego - regionalnego i narodowego - wychowania pomorskiej młodzieży.

Ponadto Fundacja nasza inicjuje wiele innych przedsięwzięć społecznych, takich jak organizowanie imprez patriotycznych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz charytatywnych.

Nadmieniamy, że wszelka działalność i praca wykonywana przez nas i naszych wolontariuszy świadczona jest społecznie. Jedynie niewielkie środki przeznaczamy na prowadzenie dokumentacji, w tym zwłaszcza finansowo-księgowej.
FUNDACJA NAJI GOCHE | e-mail: